ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy)
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 66
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมใจไปใช้สิทธิอย่างโปร่งใส
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 66
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ English summer camp 2023
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 66
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การจำหน่าย ชุดผ้าไทยโรงเรียน กระเป๋านักเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 66
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 66
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่องรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  Mini English Program : MEP เพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2565
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program : MEP ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 65