รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
472 หมู่ที่ 7 ถนนสิทธิประศาสตร์ บ้านศรีผดุง   ตำบลศรีสุทโธ  อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
เบอร์โทรศัพท์ 0878559325 เบอร์แฟกส์ -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :