ภาพกิจกรรม
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
   ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจักรวาล  สูงห้างหว้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์  ได้มอบหมายให้ นางอรนุช  ธรรมวงศา    รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๕  ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านดุง ประมวลภาพดังนี้

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,14:36   อ่าน 70 ครั้ง