ภาพกิจกรรม
ส่ง คุณครูมุกดา ชาวชุมนุม ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู ณ โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
    ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางอรนุช  ธรรมวงศา นางศิริวรรณ นรินทร์นอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย     และหัวหน้าสายชั้น โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ได้เดินทางไปส่ง คุณครูมุกดา ชาวชุมนุม  ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครู            ที่ภูมิลำเนา  ณ  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สพป. ขอนแก่น เขต ๔ ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางอย่างอบอุ่น  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,14:37   อ่าน 71 ครั้ง