ภาพกิจกรรม
นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๓ เยี่ยมสนามสอบโรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ ซึ่งเป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2566,08:28   อ่าน 33 ครั้ง