ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2566,12:50   อ่าน 46 ครั้ง